p

p

מבצעי החודש

 

* מבצע 200 כרטיסי ביקור צבע מלא 120 ₪

מבצע 1000 כרטיסי ביקור 200 ₪

 * מבצע 1000 מעטפות גודל 11*23 ס"מ בצבע מלא 350 

 

 מבצע 500 מעטפות גודל 11*23 ס"מ בצבע מלא 250 

 

* מבצע 6 פנקסי חשבוניות / קבלות 200 

* מבצע 1000 מגנטים 300 

 

* המחירים אינם כוללים מע"מ
* המחיר אינו כולל גרפיקה